Hypotéky

Často se ptáte, jak je to s hypotékami, když máte malý příjem, jestli jej musíte dokazovat nebo zdali si můžete půjčit, aniž byste museli nějaké listiny dokládat.

černá peněženka

Vše uvedeme na pravou míru:
Hypotéka bez příjmu neexistuje. To je první záležitost, kterou si musíme objasnit. Nemůžete si půjčit peníze, aniž byste neprokazovali, jaké máte zisky, například výplatu, pobírání dávek, vyměřený důchod nebo ostatní typy výdělků.
Poskytovatel úvěru si musí ověřit, jestli budete schopni měsíční splátky splácet. To je velice důležité a bez tohoto faktoru se dále neposunete.

Spotřebitelské úvěry a doložení listin

Jak a čím se dokazují příjmy:

  1. Zaměstnaní lidé

Pokud pobíráte stabilní příjem a jste zaměstnanci, budete dokládat pracovní smlouvu a výpisy z bankovního účtu za posledních 3 – 6 měsíců. Důležité jsou i výplatní pásky taktéž za období 3 – 6 měsíců, které nesmí chybět při dokládání potřebných dokumentů.

  1. Lidé na starobním důchodu nebo na rodičovské dovolené

Zde je to hodně podobné, proto tyto dvě kategorie dáváme do jedné skupiny. Pobíráte-li jiný důchod nebo sociální dávky, pak budete spadat také do této oblasti a budete dokládat: rozhodnutí o přiznání dávky nebo o vyměřeném důchodu a bude nutné doložit také výpisy z bankovních účtů za posledních 3 – 6 měsíců.

poradce

  1. OSVČ

Takzvané osoby samostatně výdělečně činné, jejichž zkratka je OSVČ, by si měli připravit daňové přiznání za poslední zdaňovací období. Dalším doloženým dokumentem mohou být vystavené faktury. Důležité jsou i bankovní výpisy za posledních 3 – 6 měsíců.

  1. Příjmy z pronájmů

Máte-li pouze peníze z pronájmu, pak byste si měli připravit daňové přiznání za poslední zdaňovací období. Další bude nájemní smlouva. Nesmí chybět ani výpisy z bankovních účtů za posledních 3 – 6 měsíců. Doložit také můžete příjmové doklady za posledních 3 – 6 měsíců.

  1. Jiné příjmy

Sem spadají lidé s jinými výdělky. V tomto případě tedy budete dokládat nezbytné doklady vypovídající o tom, kolik činí zisk. Může se jednat o soudní rozhodnutí, darovací smlouvu a podobné dokumenty.