Kvalitní hračky


Když se vás zeptám, jaké hry jste mÄ›li nejradÅ¡i, když jste byly malé dÄ›ti, tak jaké by to bylo? Protože když jsem se takhle ptala tÅ™eba ve Å¡kole, kde jsem dříve studovala, tak mi vždycky vÅ¡ichni Å™ekli, že to byly knihy anebo různá leporela anebo také puzzle. Já chápu, že tohle vlastnÄ› byly takové hraÄky, které mívá každý, protože jeÅ¡tÄ› asi pÅ™ed dvaceti lety nebylo zcela běžné, že by dÄ›ti mÄ›ly nÄ›jaké elektrické vÄ›ci, které hýbou svÄ›tem techniky. Podle mého názoru sice technické hraÄky už v té dobÄ› byly, ale byly opravdu tak hodnÄ› nedostupné. Že tÅ™eba jich nevyrobili tolik, aby pokryly poptávku anebo byly opravdu tak moc drahé, že si to nemohla dovolit snad ani nÄ›jaká o nÄ›co více bohatší rodina.

Syn má rád létající hraÄky.

A protože my jsme spíše byli opak, taková ta chudší rodina, takže i my jsme svým dÄ›tem nemohli dopřát takové technické vymoženosti, jako příklad kvalitní interaktivní hraÄky a tak podobnÄ›. Jenomže potom se to otoÄilo. Když nastala nová éra, kdy už k nám dorazilo opravdu více hraÄek a také různých interaktivních hraÄek, tak bylo opravdu rozhodnuto. Moje dcera vždycky chtÄ›la mít krásné panenky, a to už nebyly jenom obyÄejné panenky, jaké jsem mÄ›la já zamlada, když jsem byla dítÄ›. Jako například hadrové panenky anebo mrkací panenky, ale na tyto panenky také nikdy nezapomenu. A mám v tom dÄ›tství, a dokonce dvÄ› mrkací panenky mám schované.

Dron je zábava.

Moje dcera vždycky chtÄ›la takovou baby Born panenku, která právÄ› se hýbe a také vydává různé zvuky a také dokonce umí Äůrat. Zatímco můj syn chtÄ›l vždycky nÄ›jakého robota anebo nÄ›co létacího. NÄ›co jako letadlo, tak jsem mu pořídila opravdu krásné dÄ›tské chytré letadlo, které se ovládá ze zemÄ›. Tohle nás opravdu nejvíce bavilo a myslím si, že je to skvÄ›lé. Dokonce už také existuje létající drak na podzim, kdy ho pouÅ¡títe a také ho můžete ovládat ze zemÄ›. A místo na provázku, tak draka ovládáte ovladaÄem. Je to možná nÄ›co jako dron, ale věřte mi, že takovéto hraÄky, které jsou technické, tak mohou zabavit dÄ›ti opravdu na delší dobu, protože je to baví a také se musí u toho soustÅ™edit.