Život bez peněz není život

Určitě se shodneme na tom, že co se týká peněz, je třeba tyto mít. Vždyť co bychom si jenom počali, kdybychom tyto neměli a neměli tak ani čím platit, že? To by byla ubohost a nejeden z nás by bez nich nakonec mohl i umřít hlady. Protože si většina z nás nedokáže bez nakupování zajistit ani nezbytnou potravu a u popelnic by se zase až tak velké zástupy našinců nenajedly, kdyby bylo nejhůře. A to už ani nemluvě o tom, že v lidském životě nejde jenom o jídlo, že je tu potřeba i spousta dalších záležitostí, bez nichž se normální život rovněž vést nedá.

peníze pod zámkem

Takže peníze prostě potřebujeme. Jenže je skutečností, že se nám jich ne vždy dostává v takovém množství, aby se podařilo uspokojit všechny potřeby. Někdy nemíváme takové příjmy, jakých by bylo zapotřebí, někdy provázejí náš život příliš vysoké výdaje, někdy platí dokonce obojí současně. A když už to tak dál nejde, je záhodno požádat si o půjčku.

Ovšem abychom své problémy vyřešili, nestačí o půjčku jenom požádat. Je třeba ji i získat, a to logicky za co nejvýhodnějších podmínek.

Jenže ten, kdo má problémy, nejednou se svou žádostí neuspěje. Nepodaří se mu přesvědčit jím zvolenou finanční instituci, že bude vše řádně splaceno, a pak je logické, že zde takovému žadateli nic nepůjčí. Nechtějí prodělávat, a proto nebudou raději riskovat a půjčovat někomu, u koho panují pochyby, zda bude ochoten a schopen dostát svým závazkům.

radost z peněz

A co ten, koho odmítají ve snad každé finanční instituci, na niž se obrátí? Tomu nejednou zbývá už jenom americká hypotéka, u níž se často toleruje nejeden žadatelův nedostatek.

U té nemusí nezbytně vadit záznam v registrech dlužníků, tady se dá spokojit i s poměrně nízkými příjmy žadatele, pokud i tyto stačí na splácení. A to proto, že se zde dává do zástavy nemovitost, jejímž prodejem by se nebankovní společnost odškodnila, kdyby dlužník nesplácel.

A proto je to tato hypotéka, jež leckomu pomůže v nouzi. A to za docela výhodných podmínek.