Problém nejsou plasty

Stále slýcháme, že se má omezit výroba plastů nebo pokud možno bychom neměli plast používat vůbec, ale uvědomujete si, co všechno by to znamenalo? Dovedete si představit, že kupujete maso i řezníka a on, místo do plastového sáčku vám je zabalí do papíru? Jak dlouho by asi trvalo, než maso papír promočí a krvavé fleky vám zabarví tašku, nebo hůř i oblečení, které se o tašku otře?

plast

A co celá doba covidová? Víte kolik plastových věcí jste za tu dobu potřebovali, aniž jste si to uvědomovali? Celá testovací sada na přítomnost viru je z plastu. Roušky, rukavice, opět plast.

A co zdravotnický personál? Jednorázové obleky, do kterých se lékaři i sestřičky oblékají, opět plast.

Bez plastu to na světě už nepůjde a problém není v plastu samotném, ale v tom, že se jej lidé ještě nenaučili správným způsobem likvidovat. Plast, jako materiál vzniká chemickou cestou a jediná správná cesta k jeho likvidaci, by měla být opět chemická a mělo by dojít k rozkladu opět na původní prvky, z kterých daný plast vznikl. To ale zatím lidstvo efektivně neumí. Proto by se měly plastové výrobky likvidovat ve spalovnách. Dávno neplatí, že spalovna rovná se ekologická zátěž a znečištěné ovzduší. Dnešní spalovna dovedou splňovat přísné normy ohledně přírody a plasty na Zeměkouli je třeba zredukovat, což by se recyklací nestalo. Jen by se plastové výrobky daly opět do výroby dalšího zboží.

plast

Výrobky z plastů mají jednu obrovskou výhodu, protože se dají vyrábět vstřikováním. Tím se zabývá například firma HRO TECHNOLOGY a.s. Hro-tech. Vstřikováním vznikne výrobek jen s minimálním odpadem, který je možno ihned vrátit do procesu výroby, protože nebyl ničím znečištěn. Plast je velmi široký název pro velkou skupinu materiálů s nejrůznějšími vlastnostmi, např. s chemickou odolností, tepelnou odolností či odolností proti UV.