Jak si představit kamerový zabezpečovací a kontrolní systém

Ochrana majetku je základ pro udržení prosperity firemních seskupení i jednotlivců. Každý z nás se pochopitelně snaží ve svém zájmu udržovat svůj majetek v co nejlepším stavu, vytváříme podmínky pro to, aby nedocházelo k požárům, k ohrožení silným větrem, povodní, krupobitím či úderem blesku, ale také chráníme a zabezpečujeme majetek před krádežemi.

Krádeže jsou na celé planetě bohužel běžným jevem a před lidmi, kteří páchají tyto zločiny, je nutné využívat dostupné prostředky, jež pravděpodobnost ztráty majetku odcizením sníží na minimum. Jednou z účinných metod, jak toho docílit, je uplatnění morálky v praxi, výchova mladé generace a zejména rozšiřování vědomí včetně důsledků trestné činnosti. Nemáme však v úmyslu zabývat se tímto tématem, toto je příliš složité na stručný popis v několika odstavcích, my bychom se rádi zmínili o technických možnostech současné doby, nabízejících řešení zabezpečení majetku pomocí kamerových systémů.

bezpečnostní kamera

Co je to kamera, ví každý z vás. Máme ji k dispozici v notebooku, v mobilním telefonu a díky ní můžeme například uskutečňovat videohovory anebo provádět živá vysílání v rámci sociálních sítí. Prodej webových kamer se uskutečňuje již nějaký ten pátek a málokdo se nad tím pozastaví, ostatně kameru si můžete pořídit třeba domů a sledovat s ní dění na ulici. Připojíte si ji k počítači a máte přehled, zda se k vám již blíží očekávaná návštěva nebo přepravní společnost s doručovaným balíčkem.

Kromě běžných uživatelských kamer existují i speciální kamerové systémy pro monitoring osob anebo různých činností v průmyslové výrobě.

Co je stěžejní pro kamerové systémy

Zařízení pracují nonstop – základní vlastností veškerých elektronických zabezpečovacích systémů je nepřetržitý chod. Kdyby tomu tak nebylo, ztrácelo by to na významu. Z tohoto důvodu se také zabezpečovací kamerové systémy v Ostravě připojují k záložním zdrojům energie, např. k naftovým generátorovým agregátům, nebo alespoň k bateriovým UPS, které pokryjí krátkodobé výpadky v síti.

Snadno se ovládají i na dálku – sledování výstupu z kamer, případně jejich ovládání, co se týče pohybu či optické vzdálenosti na zaměřený objekt, je možné i na velmi dlouhé vzdálenosti prostřednictvím výpočetní techniky (mobilů, tabletů, notebooků a stolních počítačů).

Lze využívat kamerový záznam – z kamer (nejen) v kamerových systémech v Praze lze pořizovat záznam a prokazovat tím např. trestnou činnost, porušování předpisů, nařízení atd.

Speciální aplikace – na vyžádání je možné vytvořit aplikaci na míru, např. pro policejní účely, jako jsou měřidla rychlosti vozidel anebo rozeznávání jejich registračních značek. Speciální aplikace se uplatní i ve výrobě např. pro výrobní či třídící linku.

kamera bezpečnostní

Pracují i ve tmě – bezpečnostní termokamery mohou monitorovat pohyb v různých prostorách a lokalitách i v naprosté tmě, a to nejen ve venkovním prostředí, ale i v uzavřených prostorách, jako jsou např. temná sklepení.

Dlouhá životnost – životnost těchto zařízení se odhaduje na roky až desítky let, samozřejmě i s ohledem na zátěž v provozním prostředí povětrnostními vlivy, prachem, vodou atp. Bezpečnostní prvky lze opatřit krytím IP včetně nejvyššího stupně IP 69.

Zneužití techniky

Pravděpodobně jste již zaslechli, jak se „Velký Bratr“ v Číně stará o své podřízené, a jak k tomu využívá moderní techniku, kde právě kamerové systémy hrají zásadní roli. Musíte si však uvědomit, že zneužití techniky k negativním účelům provádí lidé svým myšlením, rozhodováním a jednáním. Je to podobné, jako když dáte někomu do ruky nůž. Srdečný a pozitivně naladěný člověk vám s ním nakrájí zeleninu a připraví fantastickou polévku, zatímco zločinec s nožem někoho zavraždí. Trefným přirovnáním je i situace na konci 19. století z období průmyslové revoluce, kdy dělníci v továrnách rozbíjeli stroje, protože jim braly práci, přitom chyba nebyla ve strojích, ale opět v lidech – ve vedení firem, které nebylo schopné své zisky rozdělit mezi všechny zaměstnance, aby jako celek firma prosperovala.