sklad + vany = skladování

Technika skladování je sama o sobě důležitá, přestože si kdekdo řekne, že zbytečná. Skladovat materiály nebo zboží musí každá firma, ať už malá nebo velká, takže z finančního hlediska je způsob skladování nezbytně důležitý. Mezi nejznámější skladovací techniky patří tyto metody:

  • FIFO,
  • LIFO.

Obě metody skladování se od sebe liší v jediném hledisku – v pořadí, ve kterém bude zboží nebo materiál vyskladňován.

Skladování

FIFO (first in – first out)

Je to metoda, která se používá nejen ve skladování, ale i v účetnictví a znamená, že zboží, které se naskladní jako první, také půjde jako první z firmy ven. Tentýž princip funguje i v rámci zásad účetnictví, kdy se musí účtovat každý účetní případ. V oblasti skladování se metoda FIFO využívá např. u zboží s omezenou dobou spotřeby, které se musí obměňovat tak, aby se nezkazilo. Běžně toto využívají i firmy z oblasti strojírenství, kdy starší zboží expedují z firmy dříve, takže se tato metoda dá využít nejen v potravinářském průmyslu, ale i v jiných odvětvích tržního hospodářství (i v informačních technologiích). Zkrátka jde o metodu vcelku univerzální pro všechny druhy zboží na našem trhu.

LIFO (last in – first out)

Tato metoda spočívá v tom, že zboží, které přijde jako poslední do firmy, z této firmy zároveň první. Je to opak metody FIFO, ale v rámci naší země se tato metoda nepoužívá (vykazuje menší základ daně). Oproti našim končinám je metoda LIFO nejvíc využívána v USA. Tato metoda se nejvíce využívá v případě, že může u zboží dojít k poškození vlivem skladování (náchylnost k otlakům nebo jiným způsobům mechanického poškození).

Skladování

Odlišné techniky skladování

Technika skladování je odlišná v potravinářském průmyslu, odlišná ve strojírenství a zcela odlišná v zemědělském odvětví. V zemědělství se musí zohledňovat podmínky pro skladování pro různé plodiny. Jiným způsobem se skladují rostliny, jiným způsobem semena a jiným způsobem se skladují kořeny/hlízy, cibule květin a zeleniny. U skladování některých plodin jsou zapotřebí ventilátory, u jiných  plodin neustálé cirkulace čerstvého vzduchu. Zkrátka každé odvětví má svá specifika pro techniku skladování, která musíme respektovat a řídit se jimi pro správné skladování dané komodity.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup