Jak mluvit s dětmi

Mluvit s dětmi už od útlého věku je velmi důležité. Rozvíjí to nejen jako sociální cítění, ale také jeho vědomosti. Ale jakým způsobem s dětmi vlastně mluvit? Svět se velmi zrychluje a proto vyžaduje, abychom jsme se tomu přizpůsobili. Týká se to i různých témat, které je dětem potřeba vysvětlit, aby chápali spojitost a neměli v tom nepořádek. Jenže někdy je to s dětmi těžké. Mají svou hlavu, a i když na něj mluvíte ono Vás občas vůbec neposlouchá. V tom horším případě to končí fyzickým trestem anebo nějakým křikem. Jak tedy správně na děti mluvit, aby Vás poslouchali?

děti

Získejte jako pozornost

 

Než začnete něco důležitého dítěti vysvětlovat je potřeba, abyste se na sebe nějakým způsobem napojili, a tedy jste získali jeho pozornost. Velmi dobře působí kontakt z očí do očí. A jak toho dosáhnout. Klidně si k sedněte, lehněte a chvíli vnímejte jen jeho přítomnost, hned poté Vás zaregistruje a bude očekávat s čím přicházíte.  Jak jste krásně na sebe napojení je potřeba přejít k další etapě komunikace. A tou je mluvení přímo na dané dítě. Tedy oslovujte jménem a stále koukejte dítěti do oči. Buďte velmi stručný. Dítě nebude bavit poslouchat váš 15minutový monolog. A tím také velmi rychle ztratíte jeho pozornost. Na dítě je důležité mluvit pro něj srozumitelným jazykem a věci nazývejte tak jak to dítě zná. Vyhýbejte se nějakých odborných pojmenování. Velmi se taky osvědčují krátké věty, které mohou končit otázkou, Rozumíš mi? nebo, Chápeš co tím myslím?,, 

vychovatelka

Rady na závěr

Po prvním nezdaru to nevzdávejte. Dejte tomu den a opět to vyzkoušejte. Dítě si zvykne na to, že si s ním tak to povídáte a začne Vás vnímat. Tento proces komunikace můžete místo křiku využít i při vysvětlování nějakého prohřešku dítěte. Je potřeba, aby si z toho vzal to, co udělal špatně a ne to, že po něm křičíte až Vám nabíhá na čele žíla.